Tin tức - Sự kiện: VN2Cschool trên kênh thời sự QBTV tại Sở Giáo Dục & Đào Tạo Quảng Bình
Triển khai Cổng thông tin kết nối Nhà trường - Giáo viên - Gia đình tại Sở giáo dục & đào tạo Quảng Bình

 PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ VN2Cschool http://sll.vn2c.com

 

Nhà trường sẽ nhận được gói DỊCH VỤ với các chức năng sau:

+ Quản lý học sinh, điểm số, thông tin của giáo viên,…
+ Tin nhắn gửi đến điện thoại di động là tin nhắn Tiếng Việt có dấu.
+ Hệ thống Sổ liên lạc điện tử VN2Cschool có thể hỗ trợ gửi 1000 kí tự/1 tin nhắn. 
+ Cho phép PHHS gửi phản hồi tới giáo viên chủ nhiệm đảm bảo thông tin 2 chiều.
+ Báo cáo thống kê quá trình gửi, nhận tin nhắn và các thông tin liên quan.
+ Kiểm tra chính xác tin nhắn đã được gửi tới người nhận.
+ Miễn phí gửi/nhận thông tin điểm số qua email.
+ Hỗ trợ miễn phí nhà trường, giáo viên, phhs, học sinh tài khoản truy cập website http://sổliênlạcđiệntử.vn  xem điểm số cũng như các nhận xét, thông báo của giáo viên chủ nhiệm về tình trạng học tập của học sinh, sinh viên,..

*****Toàn bộ chi phí xây dựng hệ thống cũng như các chi phí duy trì trong suốt quá trình hai bên hợp tác triển khai dịch vụ tại Nhà trường sẽ do phía Công ty VN2C chịu trách nhiệm

 

 

Tệp đính kèm:
Ngày giờ: 28/05/2016 14:51:34